OLCHA

(Alnus Mill.) drzewo sięgające do 20 – 25 m, powszechnie występujące na całym świecie w około 30 gatunkach. W Europie rośnie głównie na terenach podmokłych wzdłuż dużych rzek i na terenach jezior. Jej wyjątkowa odporność na zanieczyszczenia środowiska spowodowała, że wykorzystuje się ją przy zalesianiu i rekultywacji terenów poprzemysłowych. Olchę wraz z jałowcem używa się do wędzenia lub do sporządzania tzw. „smółki” wędzarniczej.

Olcha jest bardzo wymagającym, ale też bardzo wdzięcznym surowcem w stolarstwie meblowym. Dzięki bogactwu naturalnych struktur usłojenia oraz wysękowienia i nieregularnym przesunięciom rdzenia w kompozycji z różnorodnością barw – od jasno złocistych poprzez głębokie, miodowe oranże, aż do ciemnego brązu – każdy przedmiot wykonany z olchy jest swego rodzaju unikatem.